کاربرد روشهای تعیین سختی سطح در ارزیابی سازه‌های بتنی

کاربرد روشهای تعیین سختی سطح در ارزیابی سازه‌های بتنی این مقاله در قالب فایل ورد بوده و حاوی 17 صفحه در مورد روش های تعیین سختی می باشد.
افزایش سختی بتن متناسب با سن و مقاومت، منجر به توسعه روشهای آزمایش برای اندازه‌گیری این خاصیت شده است. این روشها شامل تعیین نوع اثر بوده و بر مبنای اصل ریباند پایه ریزی شده است. روشهای اثرگذاری بطور عمده شامل وارد کردن ضربه به سطح بتن بوسیله یک جرم با انرژی جنبشی مشخص و در نهایت اندازه‌گیری عرض و یا عمق محل اثر می‌باشد. روشهای مبتنی بر اصل ریباند نیز شامل اندازه‌گیری مقدار ریباند جرم متصل به فنر چکش بعد از اصابت به سطح بتن می باشد.

دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع : هدف کلانکاربرد روشهای تعیین سختی سطح در ارزیابی سازه‌های بتنی
برچسب ها : روشهای ,سختی ,تعیین ,ریباند ,اندازه‌گیری ,تعیین سختی ,سازه‌های بتنی ,ارزیابی سازه‌های ,کاربرد روشهای ,روشهای تعیین ,کاربرد روشهای تعیین